Dobrodošli na stranice franjevačkog instituta

Zauzetost za mir nedjeljiva je od duha sv. Franje iz Asiza i njegovih sljedbenika

Posljednje aktivnosti

O nama

Zauzetost za mir nedjeljiva je od duha sv. Franje iz Asiza i njegovih sljedbenika. Tim je duhom prožet i rad franjevaka i franjevaca na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na tim područjima gdje su se tijekom duge prošlosti i sve do našeg vremena dogodili brojni ratni sukobi, franjevcima je uspijevalo u duhu Evanđelja dati velik doprinos pomirenju i suživotu ljudi iz različitih kultura i vjeroispovijesti. Također i u ratu (1991. - 1995.) franjevci su se u istom duhu stavili u službu mira. Iako nisu uspjeli spriječiti ni zaustaviti rat, ipak su pokušavali spriječiti zločine i ublažiti patnje svoga naroda.

Svrha i ciljevi

Svrha osnivanja Instituta je da pomaže sestrama i braći franjevcima u njihovoj službi kulture mira koja se ostvaruje u međuljudskim odnosima u društvu kao i odnosima sa svim drugim vjerskim, etničkim zajednicama te u odnosima ljudi prema svim stvorenjima. Osim toga, Institut ima za cilj istraživati uzroke konkretnih sukoba na etničkom, religioznom i političkom području te istraživati društvene strukture i pojave koje ugrožavaju mir, slobodu, pravdu i život drugih Božjih stvorenja. Institut promiče odgoj za mir i skrb za stvoreno u školama, obiteljima i vjerničkim zajednicama, te ekumenski, interreligjski, interetnički i interkulturalni dijalog. Školovanje novih suradnika također je jedan od ciljeva Instituta